Plan- och byggprojekt

Backa - Ny angöringsväg vid Exportgatan

En ny tillfartsväg från Exportgatan till två verksamhetsområden belägna mellan Exportgatan och Göta älv planeras.

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2020 att avbryta planarbetet.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.9954000409293,57.73702720443489]},"properties":{"id":"BN0333/10","name":"Backa - Ny angöringsväg vid Exportgatan","address":"","preamble":"","header":"Backa - Ny angöringsväg vid Exportgatan","body":"Plan - avbrutet. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0333/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0333/10
 • Diarienummer FK FN5954/15
 • Planens formella namn Detaljplan för ny angöringsväg vid Exportgatan inom stadsdelen Backa

Kontaktuppgifter

Karin Harlin

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 53
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Åsa Åkesson

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 52
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sandra Klang

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 09 74
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan - avbrutet

 2. Startskede - Trafikprojekt

 3. Byggskede - Trafikprojekt

 4. Färdigställt - Trafikprojekt