Plan- och byggprojekt

Högsbo - Program för Högsbohöjd

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Programmet för Högsbohöjd ska utreda förutsättningarna att komplettera bebyggelsen i Högsbohöjd, norr om Fyrkparken och söder om Högsboleden, samt Fyrktorget. Programmet ska värna om områdets befintliga kvaliteter och ange en generell struktur som visar riktning för fortsatt planering.

Vad händer just nu?

Samrådsredogörelse för programmet godkändes av Byggnadsnämnden 1 dec 2015. Arbetet med detaljplan kommer nu att påbörjas inom Jubileumssatsningen för bostäder.

Karta

Status och handlingar

  1. Program - godkänt

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0332/10
Planens formella namn
Program för Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.