Plan- och byggprojekt

Bagaregården - Nya bostäder vid Morängatan

Stadsdel Bagaregården.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av en byggnad mellan Morängatan, Sofiagatan och Frödingsgatan. Byggnaden ska ges möjlighet att inrymma bostäder, bostadsanknuten verksamhet och handel i delar av bottenplan. Byggnaden ska kunna anpassas till befintlig bebyggelse i skala och form. Markanvisning har beslutats av fastighetsnämnden.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt. Planen blev laga kraftvunnen 2014-02-20. Detta innebär att planen är gällande.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
37 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0323/11
Diarienummer FK
FN5361/11
Planens formella namn
Bostäder vid Morängatan inom stadsdelen Bagaregården

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2014-02-20
  Byggstart
  2016-04-11
  Inflyttning
  2017 andra halvåret
  Projektavslut
  2017

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.