Plan- och byggprojekt

Frihamnen - Uppdatering av Program för Frihamnen och del av Ringön

Stadsdel Lundbyvassen och Tingstadsvassen.

Frihamnsområdet ligger i Göteborgs centrum och är ungefär lika stort som Göteborgs stadskärna innanför Vallgraven. Programområdet omfattar även delar av Ringön öster om Göta älvbron samt dess landfäste. I norr avgränsas området av Lundbyleden och Hamnbanan och i väster av varvsområdet på Lindholmen. Program för Frihamnen och del av Ringön var klart 2014 och beskriver hur området ska kunna bli en grön, tät och stadsmässig del av innerstaden med arbetsplatser och handel, socialt blandat boende, god kollektivtrafik och en vattennära stadspark.

Program för Frihamnen och del av Ringön
Frihamnen detaljplan 1
Frihamnen detaljplan 2

Vad händer just nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 17 december 2019 att programarbetet ska starta.

Arbetet är nu pausat. Det återupptas när kommunfullmäktige har fattat beslut om en ekonomisk inriktning för Älvstaden och Frihamnen.

Karta

Status och handlingar

  1. Inför program

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0283/19
Planens formella namn
Uppdatering av Program för Frihamnen och del av Ringön inom stadsdelarna Lundbyvassen och Tingstadsvassen.

Handläggare