Plan- och byggprojekt

Majorna - Ändring av detaljplan vid Bangatan (Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken)

Stadsdel Majorna.

Syftet med att ändra detaljplanen är att uppdatera de skyddsbestämmelser som finns gällande Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken för att Park- och naturförvaltningen och Higab ska kunna genomföra underhåll- och upprustningsarbeten av parkmiljön.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0277/17
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan för servicelägenheter och ålderdomshem vid Bangatan (Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken) inom stadsdelen Majorna

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad