Plan- och byggprojekt

Lundby - Program för Wieselgrensplatsen m.m.

Stadsdel Kvillebäcken och Rambergsstaden.

Programarbete har inletts för att beskriva effekterna av linbanans placering vid Wieselgrensplatsen, för att beskriva utvecklingsmöjligheter och bevarandevärden vid den befintliga torgmiljön samt att utreda förtätningsmöjligheter vid Vågmästareplatsen, Wieselgrensplatsen och längs med Hjalmar Brantingsgatan.

Vad händer just nu?

Programmet är i uppstartsfasen och startmöte har hållits. Bilden visar ungefärligt utredningsområde för programmet.

Karta

Status och handlingar

  1. Inför program

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0112/17
Planens formella namn
Program för Wieselgrensplatsen och del av Hjalmar Brantingsgatan.

Handläggare