Plan- och byggprojekt

Markanvisning för bostäder vid Skra bro (etapp 2) – Bostad2021

Bostäder vid Skra bro är ett av de projekt som ingår i stadens Jubileumssatsning för bostäder. Nya processer ska utvecklas och prövas gemensamt. En förutsättning för framgång är att samtliga ingående parter arbetar aktivt för att avtal tecknas, tidplaner hålls, utredningar genomförs och att underlag till beslut finns framme i god tid till för samverkan, beredning och kvalitetssäkring.

En detaljplan för Skra Bro – etapp 2 kommer att starta i slutet av 2015. Denna etapp ligger ca 200 m norr om Björlandavägen och den första etappen. Området utgörs huvudsakligen av naturmark och angörs från Kongahällavägen. Preliminärt bedöms ca 250 bostäder rymmas inom området. Området ska även rymma en skola/förskola.

Mer information om markanvisningen finns i "Förutsättningar för markanvisning för Nymilsgatan" till höger på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är öppen för ansökan till och med den 12 november 2015.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 250
 • Typ av bostäder Flerbostadshus och småhus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

 • Diarienummer FNVH1/15
 • Referensbeteckning VH1/15
 • Beslut 2016-03-21

Öppen för ansökan

2015-10-12 – 2015-11-12

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.