Plan- och byggprojekt

Tuve - Markanvisning för bostäder vid Västra Tuvevägen och Glöstorpsvägen

Arbetet med en detaljplan för bostäder vid Västra Tuvevägen och Glöstorpsvägen i Tuve ska nu starta. Detaljplanen kommer att omfatta områden som till större delen ägs av Göteborgs stad respektive Göteborg stads bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget).

Markanvisningen avser huvuddelen av den mark inom planområdet som ägs av Göteborgs stad. Områdena är belägna väster om Västra Tuvevägen och består idag av naturmark.

Den totala volymen nya bostäder inom planområdet är ännu något svår att uppskatta, men bedöms ligga i intervallet 200-400 bostäder.

Mer information om markanvisningen finns i bifogat dokument till höger på denna sida.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och har lämnats till Tuve Bygg AB och Kärnhem AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 150
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt

Diarienummer

Öppen för ansökan

2014-12-05 – 2015-01-23

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.