Plan- och byggprojekt

Markanvisning för bostäder mm vid Gunnestorpsvägen i Tuve

Markanvisningen är en del av Jubileumssatsningen.

Markanvisningen avser totalt cirka 300 bostäder i flerbostadshus i ett centralt läge i Tuve. Cirka hälften av bostäderna ska vara hyresrätter och cirka hälften bostadsrätter. Området ska även inrymma en ny förskola i kommunal regi, vilken preliminärt ska integreras i bebyggelsen. Kommunen ser gärna att en del av hyresrätterna blir så kallade trygghetsbostäder för äldre.

Planeringen av bebyggelsen ska samordnas med kommunens planering för en ombyggnad av intilliggande sträcka av Gunnestorpsvägen, vilken ska ges en karaktär av stadsgata.

Inriktningen och det preliminära antalet bostäder innebär en förhållandevis hög bebyggelsetäthet, vilket bland annat ställer krav på genomtänkta och effektiva parkeringslösningar. Olika former av mobilitetslösningar som minskar incitamenten hos de boende att äga egen bil kan eventuellt ge motiv för ett lägre antal parkeringsplatser än vad som krävs enligt nuvarande vägledning.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och lämnad till till Allemanshem AB och Wästbygg Projektutveckling i Sverige AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 300
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommunal service 1 100 m2 LOA
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommersiell service 500-800 m2 LOA

Diarienummer

 • Diarienummer FNNH01/16
 • Referensbeteckning FNNH01/16
 • Beslut 2016-06-13

Öppen för ansökan

2016-03-15 – 2016-04-15

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.