Plan- och byggprojekt

Markanvisningstävling: Trähus vid Gibraltarvallen, Centrum

Göteborgs stad bjuder in till markanvisningstävling om flerbostadshus i trä i stadsmiljö.

Målet är att få till stånd goda bostäder i energieffektiva hus och med nytänkande lösningar som testar gränser.

Med denna tävling vill vi utmana till innovation och lösningar som visar på hur man kan dra nytta av trähusets fördelar vad gäller arkitektur, teknik och hållbarhet. Tävlingen syftar också till att ta ett tydligt steg mot en normalisering av trähusbyggandet och att utveckla trähusbyggande på ett sätt som kan mana till efterföljd så att trä på sikt kan används oftare i byggandet av flerbostadshus.

Platsen för tävlingen är södra delen av Gibraltarvallen i Johanneberg. Tomten ligger väl till för kollektivtrafik och här finns ett stort utbud av små butiker och matställen. Offentliga bottenvåningar i det nya som byggs ska bidra till att stärka stadslivet ytterligare.

Mer information om markanvisningen finns under Öppen för ansökan till höger på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisning är beslutad och lämnad till Riksbyggen Ekonomisk förening och HSB Hyresfastigheter i Göteborg AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 150
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt
 • Övrig information Ca 1 000 m2 lokaler

Diarienummer

 • Diarienummer FNC2/16
 • Referensbeteckning FNC2/16
 • Beslut 2017-04-24
 • Markanvisning lämnad till Riksbyggen HSB Göteborg

Öppen för ansökan

2016-11-09 – 2017-01-20

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.