Plan- och byggprojekt

Markanvisning för Byggemenskap vid Södra Viktoriagatan

Inriktningen för denna markanvisning är att bostäderna ska genomföras i form av en byggemenskap. Med byggemenskap menar vi en grupp människor som tillsammans planerar, låter bygga och senare använder en byggnad. Den aktuella tomten ligger på Södra Viktoriagatan i Vasastaden och ingår i en detaljplan för området som togs fram 1996 med syfte att säkerställa bevarandet av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och miljön på platsen.

Mer information om markanvisningen finns i bifogade dokument till höger på sidan. Ange alltid referensnummer vid ansökan.

När du fyllt i ansökan om markanvisning så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokument per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.967722453616886,57.69246104875561]},"properties":{"id":"FNC03/16","name":"Markanvisning för Byggemenskap vid Södra Viktoriagatan","address":"","preamble":"","header":"Markanvisning för Byggemenskap vid Södra Viktoriagatan","body":"Beslutade markanvisningar. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&markanvisning=FNC03/16","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 7
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer FNC03/16
 • Referensbeteckning FNC03/16
 • Beslut 2017-05-22

Öppen för ansökan

2016-11-21 – 2017-01-20

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.