Plan- och byggprojekt

Frölunda – Markanvisning för bostäder vid Nymilsgatan – Bostad2021

Bostäder vid Nymilsgatan är ett av de projekt som ingår i stadens Jubileumssatsning för bostäder. Nya processer ska utvecklas och prövas gemensamt. En förutsättning för framgång är att samtliga ingående parter arbetar aktivt för att avtal tecknas, tidplaner hålls, utredningar genomförs och att underlag till beslut finns framme i god tid till för samverkan, beredning och kvalitetssäkring.

En detaljplan för bostäder vid Nymilsgatan kommer att starta innan sommaren 2015. Det aktuella planområdet ligger öster om Nymilsgatan på den tomt där Motortekniska gymnasiets tidigare haft sina lokaler. Den totala volymen nya bostäder inom planområdet är ännu något svår att uppskatta, men bedöms ligga i intervallet 200-250 bostäder.


Markanvisningen är beslutad.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och har lämnats till Alaska Fastigheter AB och Nordfeldts Invest AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 200
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer FNAFH3/15
 • Referensbeteckning FNAFH3/15
 • Beslut 2015-08-31
 • Markanvisning lämnad till Alaska Fastigheter AB Nordfeldts Invest AB

Öppen för ansökan

2015-05-28 – 2015-06-23

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.