Plan- och byggprojekt

Tynnered - Markanvisning för bostäder vid Björkhöjdsskolan

Aktuellt område för markanvisning ligger utmed Björkhöjdsgatan i Tynnered, Västra Göteborg. Området ska utvecklas bl.a. med hjälp av små nya bostäder för äldre och i form av bogemenskap och boende med särskild service (BmSS). Det finns en gällande detaljplan.

Aktuell markanvisning innehåller totalt ca 110 bostäder i flerbostadshus och med olika upplåtelseformer, 90 hyresrätter och 20 bostadsrätter. Markanvisning kan göras för hela eller för enskild del.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 110
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommunal service 150 m2

Diarienummer

 • Diarienummer FN5678/18
 • Referensbeteckning FNVG1/18
 • Beslut 2018-12-10

Öppen för ansökan

2018-09-27 – 2018-10-25

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.