Plan- och byggprojekt

Kungsladugård - markreservation för bostäder vid Carnegie Brygga

Aktuellt område för markreservation ligger i anslutning till Klippan på den norra sidan av Jaegerdorffsmotet i Majorna Linne. Platsen gränsar till det kulturhistoriskt värdefulla Klippanområdet, Oscarsleden samt Majnabbeterminalen (Stena Lines tysklandsterminal).

Markreservationen omfattar preliminärt minst ca 120 bostäder i flerbostadshus samt eventuella verksamheter/kontor. Upplåtelseform för bostäderna ska vara både bostadsrätt och hyresrätt, dock ska minst 50% av bostäderna vara hyresrätter.

Mer information om markreservationen finns i ”Förutsättningar för markreservation för bostäder vid Carnegie Brygga” till höger på sidan.

När du har fyllt i ansökan om markreservation så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markreservationen är beslutad, ta del av beslutet till höger på sidan.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 120
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt
 • Övrig information Det blir minst 120 bostäder. Ett krav är att det ska vara minst 50 % hyresrätter.

Diarienummer

 • Diarienummer FN5639/18
 • Referensbeteckning FNML2/18
 • Beslut 2018-12-10

Öppen för ansökan

2018-10-02 – 2018-10-31

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.