Plan- och byggprojekt

Kaverös - Markanvisning för bostäder vid Basungatan

Trähusbebyggelse som stödjer en universell utformning av bostäder och utomhusmiljö och erbjuder en parkerings- och mobilitetslösning för dagens och morgondagens behov.

Totalt 70 bostäder som omfattar bostäder för äldre, hyresrätter och radhus i äganderätt.

Du hittar förutsättningar för markanvisningen, ansökan och kartor till höger på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad. Markanvisning till GBJ Bostadsutveckling AB vid Basungatan, inom fastigheten Järnbrott 758:105 samt delar av Järnbrott 758:66, förlängs på oförändrade villkor t.o.m. 2022-12-10. 2. Markanvisning till Green Village AB vid Basungatan, inom fastigheten Järnbrott 758:105 samt delar av Järnbrott 758:66, förlängs på oförändrade villkor t.o.m. 2022-12-10.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 70
 • Typ av bostäder Flerbostadshus och radhus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN5637/18
 • Referensbeteckning FNAFH2/18
 • Beslut 2018-12-10

Öppen för ansökan

2018-09-18 – 2018-10-16

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.