Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - markreservation för bostäder vid BlåsvädersgatanAktuellt område för markreservation ligger utmed Blåsvädersgatan i Biskopsgården SDF Västra Hisingen, 6 km från Göteborgs centrum. Området ska utvecklas bl.a. med hjälp av nya bostäder och genom att skapa en trygg miljö och en egen identitet.

Aktuell markanvisning innehåller totalt ca 300 bostäder i blandad bebyggelse och med olika upplåtelseformer, 50% hyresrätter och 50% bostadsrätter och/eller eget ägande.
Mer information om denna markreservation finns i ”Förutsättningar markreservation för bostäder vid Blåsvädersgatan” till höger på sidan.

När du fyllt i ansökan om markreservation sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumenten per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markreservationen är beslutad, ta del av beslutet till höger på sidan.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 300
 • Typ av bostäder Flerbostadshus, radhus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN5519/18
 • Referensbeteckning FNVH2/18
 • Beslut 2018-12-10

Öppen för ansökan

2018-09-17 – 2018-10-19

Upplysningar lämnas av

Ingegerd Linder

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.