Plan- och byggprojekt

Bagaregården - Markanvisning för bostäder vid Morängatan

Örgryte-Härlanda

Inom stadsdelen Bagaregården, ca 3 km öster om centrala Göteborg, ligger ett möjligt förtätningsområde utmed Morängatan. Just nu pågår en detaljplaneprocess för området.
Detaljplanen, som befinner sig i samrådsskedet, möjliggör ett flerbostadshus i v-formation. Höjden på bebyggelsen spänner från 3-5 våningar och ska anpassas till befintlig bebyggelse i skala och form. Byggnaden ska ges möjlighet att inrymma bostäder, bostadsanknuten verksamhet och handel i delar av bottenplan. Planläggningen har skett med anledning av att främst möjliggöra boende med särskild service, så kallad BMSS. Åtta till tolv lägenheter, motsvarande en BTA om ca 800-1200 kvm, kommer därav att avsättas och planeras för BMSS. Projektet förutsätter därmed ett nära samarbete med lokalförvaltningen i Göteborg.

Vad händer just nu?

Beslut om markanvisning togs 29 oktober 2012.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 25 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus - ca 8-12 lägenheter ska vara bostäder med särskild service.
  Upplåtelseform
  Hyresrätt
  Övrig information
  All bil- och cykelparkering ska lösas inom fastigheten, parkeringsbehovet är ca 18 p-platser.

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN5361/11
  Beslut
  2012-10-29

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sofie Bårdèn

Fastighetskontoret