Plan- och byggprojekt

Angered - Markreservation för bostäder vid Hammarkroken

Aktuellt område för markreservation ligger utmed Hammarkroken, ca 600 meter sydöst om Hammarkullens centrum. Planområdet bedöms kunna innehålla ca 50 småhus i form av rad- och parhus och ca 30 lägenheter i flerbostadshus.

Vad händer just nu?

Markreservationen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 80
 • Typ av bostäder Flerbostadshus (ca 30) rad och parhus (ca 50)
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN4903/18
 • Referensbeteckning FNA1/18
 • Beslut 2018-11-26

Öppen för ansökan

2018-08-24 – 2018-09-23

Upplysningar lämnas av

Anton Lindström

Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.