Plan- och byggprojekt

Önnered - Markanvisning för bostäder vid Önneredsvägen

Aktuellt område för markanvisning ligger utmed Önneredsvägen i sydvästra Göteborg, en km väster om Opaltorget. Området ska utvecklas med bostäder, ett äldreboende och en skola.

Aktuell markanvisning innehåller totalt ca 225 bostäder i form av trygghetsbostäder, hyresrätter och bostadsrätter.

Mer information om markanvisningen finns i ”Förutsättningar markanvisning för bostäder vid Önneredsvägen” till höger på sidan.

När du har fyllt i ansökan om markanvisning så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 225
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt
 • Övrig information inkluderar även trygghetsbostäder

Diarienummer

 • Diarienummer FN4800/17
 • Referensbeteckning FNVG2/17
 • Beslut 2018-12-10
 • Markanvisning lämnad till Magnus Månsson Fastighets AB Stena Fastigheter AB

Öppen för ansökan

2017-08-25 – 2017-09-23

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.