Plan- och byggprojekt

Gunnared - Markanvisning av bostäder vid Kaneltorget

Tomten ligger i direkt anslutning till Kaneltorget i västra Gårdsten. Här finns fotbollsplaner och strövstigar. F n byggs villorna på Kryddhyllan i närområdet. Busshållplats (kommer att byggas om till timglashållplats) utanför dörren.

Information om området:
Markanvisningen kan delas på flera aktörer. Tomten bör bebyggas med 3-4 huskroppar för att få luftighet och bra möjlighet till utsikt för så många som möjligt. Det finns starka önskemål om bostadsrätter för seniorer men också ungdomsbostäder. Planlösningarna ska möjliggöra kompisboende. Här ska finnas gemensamhetsutrymmen och i ett av husen önskas en mindre vårdcentral. Vi vill i detta projekt pröva ett visst mått av självbyggeri - de boende ska själva kunna färdigställa ytskikt och påverka färgsättningen av t ex balkonger och fönster. Badrummet ska färdigställas av byggföretaget.Köket förses med diskbänk, spis och kyl/frys. Skåpen ingår i "självbyggeriet". För dem som önskar ska lägenheten färdigställas. Parkeringsfrågan beräknas kunna lösas genom att ta i anspråk markparkering nedanför husen - handikappparkering och angöring i nivå med husen. Nedanför husen ska också kunna beredas plats för odlingslådor. Länk till detaljplan hittar du längre ner på sidan.

Vad händer just nu?

Fastighetsnämnden har beslutat att ge markanvisning till Peab Sverige AB och Bygg-Fast AB. Beslut om förlängning av markanvisning 2014-09-01. Se beslut till höger.


Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 110
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.