Plan- och byggprojekt

Angered - Markreservation för bostäder i Grönås

Det aktuella området för markreservation ligger utmed Lövgärdesvägen ca 3 km norr om Angereds centrum. Området består av natur med merparten trädvegetation. 

Markreservationen omfattar preliminärt ca 200 bostäder med blandad bebyggelse med bostadsrätt och/eller äganderätt.  Mer information om markanvisningen finns i ”Förutsättningar för markreservation för bostäder vid Grönås” till höger på sidan. När du har fyllt i ansökan om markreservation så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan.

Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se Ange alltid referensnummer vid ansökan.    

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och lämnad till Förvaltnings AB Framtiden.

2017-10-23 beslutade fastighetsnämnden att förlänga markreservationen till AB Framtiden tillsammans med JM för bostäder vid Grönås.

Fastighetskontoret ska skriva tilläggsavtal med intressenterna om uthyrning av lägenheter till kommunen under 2018 för kommunala behov.

Fastighetskontoret ansöker om planbesked baserat på intressenternas skiss med minst 250 bostäder och förskola vid Grönås.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 200
 • Typ av bostäder Blandad bebyggelse

Diarienummer

 • Diarienummer FN4275/17
 • Referensbeteckning FNA3/17
 • Beslut 2017-10-23
 • Markanvisning lämnad till Förvaltnings AB Framtiden JM AB

Öppen för ansökan

2017-06-16 – 2017-08-25

Upplysningar lämnas av

Joel Blomgren

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Karin Darj

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.