Plan- och byggprojekt

Markanvisning för småhus i Bergsjön

Aktuellt område för markanvisning ligger i den södra delen av Bergsjön och utgör en del av ett högt beläget naturområde. I direkt anslutning till området finns befintlig småhusbebyggelse i form av äganderätter.

Aktuell markanvisning omfattar totalt cirka 45 bostäder i småhus (radhus eller parhus). Det är upp till aktörerna att föreslå upplåtelseformer.

I denna markanvisning läggs stor vikt vid aktörernas ambitioner gällande social hållbarhet. För att främja goda konkurrensförhållanden på marknaden vänder sig denna markanvisning i första hand till mindre aktörer, aktörer som är nya på marknaden och/eller aktörer som inte nyligen fått en markanvisning.

Då det inte ställs krav på inlämning av skisser i markanvisningen tillhandahålls inget kartunderlag.

Om du vill fylla i ansökan på skärm, använd webbläsaren Chrome. Annars sparar du ner ansökan till din dator, öppnar ansökan från datorn och fyller i den.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 45
 • Typ av bostäder Småhus, radhus, parhus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt
 • Övrig information Vad gäller upplåtelseform så kan det också vara annat än angivet (valfritt).

Diarienummer

 • Diarienummer FN3864/18
 • Referensbeteckning FNÖG2/18
 • Beslut 2018-11-26

Öppen för ansökan

2018-06-15 – 2018-08-17

Upplysningar lämnas av

Emely Magdalena Lundahl

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.