Plan- och byggprojekt

Markanvisning för bostäder vid Östra Gårdstensvägen

Markanvisningen avser ca 150 lägenheter i flerbostadshus i ett centralt läge i Gårdsten. Hela projektet ska utgöras av bostadsrätter. Det kan bli aktuellt med anvisning till flera aktörer.

Fokus för projektet är miljö. Programmet för miljöanpassat byggande är ett grundkrav och kommunen efterfrågar här en högre miljöambition än programmet.

Planbesked har ännu inte sökts vilket gör att det i dagsläget inte finns något beräknat startår för detaljplanen. Planansökan kommer att göras under 2017.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

2021-09-20
Markanvisning till FB Bostad AB och Peab Bostad AB inom detaljplan för bostäder vid Östra Gårdstensvägen förlängs med förändrade villkor avseende bostadsinnehåll samt markanvisat område t.o.m. 2023-09-25

Bebyggelse

 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN3702/17
 • Referensbeteckning FNA1/17
 • Beslut 2017-09-25

Öppen för ansökan

2017-05-29 – 2017-06-26

Upplysningar lämnas av

Karin Darj

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Joel Blomgren

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.