Plan- och byggprojekt

Härlanda - Markanvisning för Nya Munkebäck

Fastighetskontoret föreslår att Riksbyggen Ekonomisk Förening, Tornet Bostadsproduktion AB, Gehl Architects, Wingårdh Arkitektkontor AB och Bengt
Dahlgren Göteborg AB, företagen bakom det vinnande förslaget ”Där vardagen spelar roll” i Markanvisningstävlingen Nya Munkebäck får markanvisning för området vid före detta Munkebäcksgymnasiet i Kålltorp.

Förslaget för det aktuella området ligger i linje med översiktsplanens intentioner om att förtäta staden med fler bostäder inom de centrala och halvcentrala delarna av Göteborg. Då gällande detaljplan anger skolverksamhet måste en ny detaljplan tas fram innan det vinnande förslaget med ca 290 lägenheter kan realiseras.

Detaljplanen finns med i gällande produktionsplan för 2011 och planarbetet kan starta direkt.

Vad händer just nu?

Markanvisning är beslutad och detaljplan ska tas fram. Detaljplanen kommer att läggas upp i Aktuella plan och byggprojekt när planen når samrådsskede.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 288
 • Typ av bostäder Minst hälften av lägenheterna kommer att upplåtas som hyresrätter och avses hyras ut av Tornet Bostadsproduktion AB. Riksbyggen Ekonomisk Förening avser att sälja och upplåta resterande lägenheter med bostadsrätt. Aktivitetshusets förvaltning och upplåtelseform är oklar.

Diarienummer

 • Diarienummer FN3399/10
 • Beslut 2011-10-03
 • Markanvisning lämnad till Riksbyggen Tornet Bostadsproduktion AB Gehl Architects Wingårdh Arkitektkontor Bengt Dahlgren AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Stefan Unger

Enhetschef
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.