Plan- och byggprojekt

Olskroken - Markreservation för bostäder och verksamhetslokaler vid Lagerströmsplatsen

Området som är aktuellt för markreservation ligger ca 1,5 km öster om Göteborgs centralstation i gränsområdet mellan Gårda, Olskroken och Lunden, och omfattar mark på ömse sidor av Norra Gubberogatan. Området ligger nära E:6:an och Västkustbanan och är utsatt för trafikbuller och i delar även relativt höga halter av luftföroreningar från trafiken.

Byggnadsnämnden har lämnat positivt planbesked innebärande att ett detaljplanearbete ska starta, men ytterligare utredningar behöver göras innan förutsättningarna för att lämna ordinarie markanvisningar är helt uppfyllda.

Den preliminära bedömningen är att totalt ca 850 bostäder plus lokaler för t. ex. handel och kontor kan tillskapas. Nu aktuell markreservation omfatta halva totalvolymen, alltså ca 425 bostäder plus verksamhetslokaler.

Mer information om markreservationen finns i ”Förutsättningar för markreservation för bostäder och verksamhetslokaler vid Lagerströmsplatsen” till höger på sidan.

När du har fyllt i ansökan om markreservation så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 425
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommersiell service 4000-5000 kvm
 • Övrig information Även studentbostäder

Diarienummer

 • Diarienummer FN323/14
 • Referensbeteckning FNÖH1/17
 • Beslut 2017-11-27
 • Markanvisning lämnad till Balder AB Tornet Bostadsproduktion AB Wallenstam Bostads AB Serneke AB

Öppen för ansökan

2017-09-08 – 2017-10-03

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.