Plan- och byggprojekt

Gårdsten - försäljning av kommersiella fastigheten Gårdsten 123:4


Villkor
Göteborgs kommun har givit Mikael Nyberg hos MIKE Kommersiella Fastigheter (MIKE) uppdraget att förmedla fastigheten; Gårdsten 123:4. Denna presentation har sammanställts av MIKE och skall tjäna som underlag för vidare diskussion avseende ett eventuellt förvärv. Materialet tillhör fastighetsägaren och MIKE.

Exploatering
Framtida exploatering skall vara i form av bo­stadsrättsupplåtelse. Förvärvaren av fastigheten ansvarar till fullo för exploateringen och byggna­tionen på kvartersmarken med alla dess kostna­der, framtida drift och underhåll samt anpassning mot allmän plats.

Bebyggelseplikt
Fastigheten kommer att säljas med bebyggel­seplikt för förvärvaren. Detta för att det ligger i fastighetskontorets intresse att tomtmarken bebyggs enligt gällande detaljplan och att det sker i närtid.
Hyrköpsmodell Försäljningen kommer vara villkorad att förvär­va¬ren implementerar en ren hyrköpsmodell vilket innebär att hyresgäst erhåller ett hy­reskontrakt med en option att sedan förvärva bostadsrät¬ten. Upplägget skall inte vara inte ett delägande upplägg i en bostadsrättsupplåtelse. Minst 10 % av föreningens bostadsrätter skall vara upplåtna enligt hyrköpsmodell. Priset för de bostadsrätter som upplåts med hyrköpsmodell skall vara förutbestämt (pris enligt bostadsrättsföreningens ekonomiska plan) och eventuell uppräkning skall ske med indexmodell (KPI). I köpekontraktet kommer hyrköpsmodellen vara kopplat till en vitesklausul.

Uppgifter
De uppgifter om fastigheten som lämnats i bifogad objektbeskrivning är hämtade från källor som bedöms vara tillförlitliga. Varken säljaren eller mäklaren kan ställas till svars för påståenden i denna objektsbeskrivning. Köparen bör uteslutande försäkra sig själv om att gjorda påståenden stämmer genom egna undersökningar. Exempelvis är fastighetens ytor ej kontrollmätta.

Friskrivning
Fastigheten kommer säljas med friskrivning avseendes dess skick.

Förbehåll
Fastighetsnämnden i Göteborgs kommun skall godkänna förvärvare och koncept. Köpeavtalet kommer därför vara villkorat att fastighetsnämn­den godkänner försäljningen och hyrköpskonceptet


Övriga villkor finns i bifogad objektspecifikation.

Vad händer just nu?

Tiden för att lämna in företagspresentationer är stängd.

Frågor och intresseanmälan hanteras av mäklarfirman Mike Kommersiella Fastigheter, kontaktuppgifter hittar du nedan.

Mail till ansvariga mäklare Mikael Nyberg och Jonas Berglund:
mikael.nyberg@mikefastigheter.se samt till jonas.berglund@mikefastigheter.se

Läs igenom objektspecifikationen till höger. Observera att formuläret nedan inte kan användas för att lämna intresseanmälan, utan intresseanmälan görs till mäklaren.

Diarienummer

 • Diarienummer FN2533/21

Öppen för ansökan

Ej fastställt

Upplysningar lämnas av

Jonas Berglund

Mäklare vid Mike Kommersiella Fastigheter

Mikael Nyberg

Mäklare vid Mike Kommersiella fastigheter

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.