Plan- och byggprojekt

Majorna-Linnè - Markanvisningstävling för Fixfabriken, kvarter 2

Fixfabriken kvarter 2, visionsbild Okidoki Arkitekter

Nu tas ännu ett steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet när den del som kallas Bussgaraget fortsätter sin omvandling till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter genom markanvisningen av ytterligare ett kvarter, Kvarter 2. Fyra kvarter har tidigare markanvisats inom området.

Inriktningen för bebyggelse i markanvisningen är bostäder med upplåtelseformen bostadsrätt. Markanvisningen innefattar även kompletterande lokaler i mindre omfattning. Byggrätten förväntas uppgå till 15 170 kvm ljus BTA för bostäder samt 50 kvm ljus BTA för lokaler enligt gällande detaljplan.

Detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Det omfattar totalt 6 hektar och kommer förutom totalt cirka 1200 bostäder även ge plats för butiker, kontor, äldreboende, skola med mera. Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelsen som både ska samspela och sticka ut.

Vad händer just nu?

Markanvisningstävlingen pågår från och med 9 september till och med den 24 november 2021.

Ansökan och handlingar ska skickas per post - ej digitalt.

Göteborg Stads Fastighetskontor
Strategiska avdelningen
Box 2258
403 14 Göteborg

Eventuella frågor skickas via mail till Fredrik
Mellberg (fredrik.mellberg@fastighet.goteborg.se)
senast 3 november 2021.

Bebyggelse

 • Upplåtelseform Bostadsrätt
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommersiell service 50 m2

Diarienummer

 • Diarienummer FN2483/21
 • Referensbeteckning FNML02/21
 • Beslut 2021-12-02
 • Markanvisning lämnad till Serneke AB

Öppen för ansökan

2021-09-09 – 2021-11-24

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.