Plan- och byggprojekt

Skogome - Markanvisning för bostäder mm i Lillhagsparken

Lillhagsparken är ett stort sjukhusområde på östra Hisingen som sedan lång tid tillbaka är under stegvis omvandling till ett område med blandade verksamheter, och som nu också ska få ett större inslag av bostäder. Byggnadsnämnden har godkänt ett program som bl. a. innebär att området ska kunna kompletteras med nya bostäder inom fem olika delområden. Programmet öppnar också för att några av de större vårdbyggnaderna ska kunna rivas och ersättas med bostadshus. Uppdrag om att upprätta detaljplan för området har också lämnats. Planarbetet har nyligen startat.

Vad händer just nu?

Markanvisning har lämnats till Tuve Construction AB och Tornet Bostadsproduktion AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 500
 • Typ av bostäder De befintliga vårdbyggnaderna (LP1, LP2, LP3) förutsätts kunna ersättas av flerbostadshus i större skala. För övriga delområden föreslår programmet småskaliga flerbostadshus och/eller gruppbyggda småhus. För närmare beskrivning hänvisar vi till programmet. Klicka på "Länk till handlingar i plan- och byggärende" så hittar du programmet där.
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.