Plan- och byggprojekt

Majorna - Markanvisning för Klippan, kontor och lager

Newhouse Design KB erhöll 2009-08-24 en markanvisning inom del av fastigheten
Majorna 164:1 vid Klippan i Majorna. Gällande markanvisning har löpt ut och Newhouse Design KB har begärt förlängning.
Newhouse Design KB har för avsikt att etablera sitt huvudkontor med lager och
produktionslokaler inom området. Företaget bedriver både modegrossistverksamhet
(design och inköp) och modedetaljistverksamhet i egna butiker i hela landet. Företaget har idag sitt huvudkontor i Borås.

Detaljplanearbetet för kontor mm vid Klippan pågår och ett antagande förväntas ske
under 1-2 kvartalet 2012.

Vad händer just nu?

Markanvisning lämnad till Newhouse Design AB.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Per-Anders Käll

Projektledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.