Plan- och byggprojekt

Sannegården - Markanvisning för nytt centrum och bostäder vid hamnbassängen

Riksbyggen ekonomiska förening erhöll 2008-05-05 en tvåårig markanvisning för uppförande av bostäder på ett markområde i inre delen av Sannegårdshamnen på östra sidan av hamnbassängen som ingår i detaljplanen för Sannegården Centrum. Markanvisningen har löpt ut och Riksbyggen har framfört ett önskemål om en förlängning.

Vad händer just nu?

Tidigare lämnad markanvisning har förlängts med två år t o m 2013-06-30. Du kan ta del av alla handlingar i ärendet genom att klicka på "Länk till handlingar i plan- och byggärende nedan".

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 300
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.