Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - Markanvisning för bostäder vid Solstrålegatan och Lilla Björlandavägen.

2008-10-07 beslutade fastighetsnämnden att under två år lämna en avgiftsfri markanvisning till Jålab Bygg AB för byggande av markbostäder av typ lågenergihus inom delar av fastigheterna Göteborg Tolered 17:34 och Biskopsgården 830:75. Planarbetet har tagit längre tid än beräknat och därför har markanvisningen gått ut innan detaljplanen antagits av byggnadsnämnden. Ett antagande av detaljplanen förväntas ske under slutet av 2011. Planarbetet har också visat att en utökning av markanvisningsområdet inom delar av fastigheterna Biskopsgården 830:76 och Biskopsgården 830:77 kan möjliggöra fler bostäder inom detaljplanen. Jålab Bygg AB har samtyckt till utökningen samt muntligt ansökt om förlängning av markanvisningen.

Vad händer just nu?

Stängd för intresseanmälan - markanvisning beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 35
 • Typ av bostäder Småhus

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.