Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Markanvisning för bostäder vid Torpagatan

Planillustration Bild: Stadsbyggnadskontoret

Markanvisningen avser ett område är beläget strax sydväst om Östra sjukhuset, på den västra sidan av Torpagatan. Området utgör ett av delområdena som omfattas av förslag till detaljplan för Bostäder vid Torpagatan. (Detaljplanen återremitterades till stadsbyggnadskontoret efter genomförd utställning för viss omarbetning, men omarbetningen förväntas inte påverka det aktuella delområdet). Det större delområdet inom planen, på den östra sidan av Torpagatan, har markanvisats till HSB och Bostads AB Poseidon. I det planförslag som ställdes ut under 2009 illustrerades ett knappt 20-tal radhus inom det aktuella delområdet.

Vad händer just nu?

Markanvisningen har fått beslut, alla handlingar i ärendet kan du nå genom att klicka på "Länk till handlingar i plan- och byggärende" längst ner på sidan.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 20
 • Typ av bostäder Småhus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.