Plan- och byggprojekt

Torslanda - Markanvisning för bostäder mm i Skra Bro

Skra Bro ligger i Björlanda ca 10 kilometer från centrala Göteborg. Ett program för området godkändes av Byggnadsnämnden 2011. Programmet föreslår att Skra Bro ska utvecklas till ett centrum för offentlig och kommersiell service i Björlanda samt en viktig bytespunkt för kollektivtrafiken. Detaljplanearbete pågår nu för den del av programområdet som ligger söder om korsningen Kongahällavägen och Björlandavägen, i direkt anslutning till Trulsegårdsskolan. Planområdet som helhet bedöms kunna innehålla minst 300 bostäder, ett äldreboende samt centrumfunktioner. Inriktningen för detaljplanen är att utveckla en mer attraktiv bytespunkt för kollektivtrafikresenärer.

Denna markanvisning omfattar en del av planområdet som bedöms kunna innehålla ca 150-175 bostäder samt ca 1500 kvm verksamhetsyta.


Mer information om markanvisningen finns i bifogat dokument.

Vad händer just nu?

Markanvisning är beslutad och lämnad till Västbostad AB och Egnahemsbolaget AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 175
 • Typ av bostäder Hyresrätt, bostadsrätt, byggemenskap
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommersiell service 1 500 m2

Diarienummer

 • Diarienummer FN08510
 • Referensbeteckning VH1
 • Beslut 2014-11-24
 • Markanvisning lämnad till Egnahemsbolaget AB Västbostad AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.