Plan- och byggprojekt

Markanvisning för bostäder vid Kortedala Torg

I norra delen av Kortedala torg finns en ännu inte genomförd detaljplan från 1990 som möjliggör ett högt hus för bostadsändamål med lokaler i de nedersta våningarna. Markanvisning gäller denna byggrätt.

Fastighetskontoret samarbetar i denna markanvisning med intresseföreningen Boihop. Avsikten är att hela eller delar av byggnaden ska uppföras i form av en bogemenskap och en förutsättning för markanvisningen är samverkan med Boihop.

Denna markanvisning gäller denna byggrätt. Fastighetskontoret samarbetar i denna markanvisning med intresseföreningen Boihop. Avsikten är att hela eller delar av byggnaden ska uppföras i form av en bogemenskap och en förutsättning för markanvisningen är samverkan med Boihop.

Mer information om markanvisningen finns i bifogade dokument till höger på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen beslutades 2014-12-15 och lämnades till Familjbostäder i Göteborg AB och White Arkitekter.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 75
 • Typ av bostäder Bogemenskap
 • Upplåtelseform Hyresrätt
 • Övrig information En förutsättning för markanvisningen är ett samarbete med medlemmar från föreningen Boihop för att skapa ca 50 lgh för en boendegemenskap. Preliminärt antal bostäder 50-75 lägenheter.

Diarienummer

 • Diarienummer FN0832/06
 • Referensbeteckning FNÖG1/2014
 • Beslut 2014-12-15
 • Markanvisning lämnad till Familjebostäder i Göteborg AB White arkitekter
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.