Plan- och byggprojekt

Tynnered - Markanvisning ang stadsförnyelse vid Opaltorget

Perspektivbild från centrumgatan från söder Illustration: Göran Berg, Norconsult

Planområdet ligger i sydvästra Göteborg. Fågelvägen är det ca 1,5 km söder om Frölunda Torg och ca 10 km söder om Göteborgs centrum.

Fastighetsnämnden beslutade 2007 om markanvisning till Familjebostäder i Göteborg AB (Familjebostäder), HSB Göteborg (HSB), AF Projektutveckling AB (AF) och Veidekke Bostad AB (Veidekke).

Ambitionen är att Opaltorget ska utvecklas till ett tryggt och levande stadsdelstorg för närservice med fler bostäder.

Vad händer just nu?

Markanvisning har lämnats till Opaltorget Förvaltning AB för bostäder, kontor, handel och centrumverksamhet samt förlängning och förändring av markanvisning till Familjebostäder, AF Projektutveckling, HSB och Veidekke för bostäder vid Opaltorget

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 350
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN0667/05
 • Beslut 2011-09-05
 • Markanvisning lämnad till Familjebostäder i Göteborg AB AF Projektutveckling AB HSB Göteborg Veidekke Bostads AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Christian Schiötz

Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.