Plan- och byggprojekt

Guldheden - Markanvisning för bostäder sydväst om Dr Belfrages gata

Det markanvisade området

Byggnadsnämnden lämnade i oktober 2009 uppdrag till stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för området sydväst om Dr Belfrages gata. Planarbetet har
påbörjats och har inledningsvis framförallt handlat om noggrannare utredningar av förutsättningarna för planeringen. Skanska Nya Hem AB får under två år en avgiftsfri markanvisning för bostäder inom delar av fastigheten Guldheden 754:4.

Vad händer just nu?

Markanvisning är lämnad till Skanska Nya Hem AB. Det är beräknat att samråd kan ske i mars 2011, utställning i oktober 2011 och beräknat antagande av planen är beräknat till april 2012. Länk till planärende läggs till när planen har nått samrådsskedet.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 200
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt
 • Övrig information Upplåtelseform blir antagligen bostadsrätt, antalet bostäder är preliminärt.

Diarienummer

 • Diarienummer FN0573/08
 • Beslut 2010-06-14
 • Markanvisning lämnad till Skanska Nya Hem AB

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.