Plan- och byggprojekt

Södra Skärgården - Markanvisning för bostäder vid Donsö Brofäste

Fastighetsnämnden har hållit fast vid kravet på att de planerade bostäderna på Donsö ska upplåtas med hyresrätt, eftersom andelen hyresbostäder i bostadsbeståndet är mycket lågt på Donsö och på de övriga öarna i stadsdelen.

Ekologi
Det program för miljöanpassat byggande som fastighetsnämnden godkände 2009-05-04 ska tillämpas för projektet.

Vad händer just nu?

Markanvisning är lämnad till Familjebostäder i Göteborg AB. Planen är gällande och dessa finns inte tillgängliga via goteborg.se ännu, utställningshandlingarna finns bifogade ovan.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 30
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.