Plan- och byggprojekt

Kviberg - Markanvisning för bostäder på Kvibergs Ängar

Totalt planeras närmare 1 200 bostäder inom de två angränsande detaljplaneområdena Kvibergs ängar och Öster om Bellevue. Den föreslagna bostadsbebyggelsen på Kvibergs ängar utgörs av småhus i två till tre våningar samt, närmast Kvibergsvägen, flerbostadshus i fyra respektive sex våningar. Området är uppdelat i fyra tydligt avgränsade bebyggelsegrupper.

Markanvisningen avser området för gruppen av bostäder längst i öster. Man beräknar att kunna bygga ca 100 bostäder i området.

Vad händer just nu?

Markanvisning har lämnats till PEAB Sverige AB, handlingarna i ärendet hittar du om du klickar på "Länk till handlingar i plan- och byggärende" längre ner på sidan.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 100
 • Typ av bostäder Flerbostadshus, småhus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt
 • Övrig information Det program för miljöanpassat byggande som fastighetsnämnden godkände 2009-05-04 ska tillämpas.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.