Plan- och byggprojekt

Kålltorp - Markanvisning för studentbostäder vid Studiegången

Kålltorp 44:31 är i gällande detaljplan (stadsplan från 1969) redovisad som kvartersmark som inte får bebyggas och den har tidigare nyttjats som parkeringsplats. Det aktuella området är idag upplåtet med tomträtt till SGS. Övrig del av Kålltorp 44:31 utgörs av studentbostadsområdet Rosendal med ca 700 lägenheter. Den nya bebyggelsen ses som en vidareutveckling av det befintliga studentområdet. Se kartor och illustrationer under Beslut om markanvisning till höger.

Vad händer just nu?

Markanvisning är lämnad till Stiftelsen Göteborgs studentbostäder.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 100
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt
 • Övrig information Preliminärt antal bostäder.

Diarienummer

 • Diarienummer FN0483/06
 • Beslut 2011-06-16

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Emma Eliasson

Projektledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.