Plan- och byggprojekt

Centrum - Markanvisning för bostäder mm vid Dr Allards Gata

Fastighetskontoret föreslår att Riksbyggen får en markanvisning mellan Dr Allards Gata och Teknikparken, väster om Mossens idrottsplats. Anvisningen lämnas för att Riksbyggen i samverkan med Chalmers och Johanneberg Science Park, ska kunna genomföra projektet "Positive footprint Housing". Avsikten är att Riksbyggens bostadsprojekt ska genomföras integrerat med ett brett forskningsprojekt.

Vad händer just nu?

Markanvisning är lämnad till Riksbyggen. Ny detaljplan ska tas fram.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 60
 • Typ av bostäder Lägenheter
 • Upplåtelseform Bostadsrätt
 • Övrig information Preliminärt antal bostäder.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.