Plan- och byggprojekt

Hjällbo - Markanvisning av bostäder väster om Villavallen

Fastighetsnämnden beslutade 2009-03-17 att lämna markanvisning på två år till Göteborgs Egnahem AB. Inom det markanvisade området planeras ca 20 småhus av kedjehustyp och ett BmSS-boende (boende med särskilt stöd och service). Markanvisningen löper ut 2011-03-17 och Göteborgs Egnahem AB har framfört önskemål om förlängning av avtalet. Med anledning av att detaljplanearbetet fördröjts förlängs markanvisningen med ett år.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och lämnad till Egnahemsbolaget.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 20
 • Typ av bostäder Småhus av kedjehustyp

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.