Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - Markanvisning för småhus i Sjumilaparken

Området är beläget mellan norra och södra Biskopsgården, ca 5 km från Göteborgs centralstation.

Området är välförsörjt med kollektivtrafik och närmaste hållplats ligger på Friskväderstorget ca 300 m norr om området. På Friskväderstorget finns även en livsmedelsaffär. I väster gränsar området till det nybyggda småhusområdet och i öster en natursluttning ned mot spårvägen.

Området ligger inom prioriterat utbyggnadsområde i Strategi för utbyggnadsplanering, Göteborg 2035.

Friskväderstorget är ett utpekat som en strategisk knutpunkt i utbyggnadsplaneringen vilket bland annat innebär att utvecklingen ska ske med inriktning på bostäder, handel och service.

Läs mer i förutsättningarna för markanvisningen till höger på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 17
 • Typ av bostäder Småhus i form av parhus och radhus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt

Diarienummer

Öppen för ansökan

2018-09-10 – 2018-10-05

Upplysningar lämnas av

Camilla Lidholm

Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.