Lämna dina synpunkter

Steg 1 av 1 Påbörjat

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Synpunkter

Du kan alltid lämna synpunkter på våra planprojekt, men för att du vid senare tillfälle ska kunna överklaga en plan måste synpunkterna ha kommit in under samråds- eller granskningstiden och att du är berörd av beslutet. Det är viktigt att du skriver ditt namn och adress samt namnet på den plan som du har synpunkter på.

Du kan också välja att skicka direkt till e-postadressen: stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se eller givetvis med vanlig post till:
Stadsbyggnadsförvaltningen, Box 2554, 403 17 Göteborg.

Ange en korrekt e-postadress.

Bilagor