Plan- och byggprojekt

Järnbrott - 320 nya lägenheter vid Flatås park

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Ett nytt planförslag gör det möjligt att bygga totalt cirka 320 bostäder vid Flatås park. De flesta av de föreslagna bostäderna blir tillgängliga med hiss eller ligger i markplanet. För att öka den faktiska och upplevda tryggheten i området föreslås byggnaderna placeras längs det viktiga stråket till spårvagnshållplatsen.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Park och gator är utbyggda, byggandet av bostäder pågår och sker etappvis. Planen är laga kraftvunnen (2014-09-15). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5061.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Totalt 320 lägenheter ska byggas. Totalt kommer 140 bostäder färdigställas under 2018/2019 i projektet. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0647/05
Diarienummer FK
FN0651/05
Diarienummer TK
TK3509/14
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Flatås park

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2018
    Byggstart
    2018

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad