Plan- och byggprojekt

Sök bland…
8 träffar
Visa som:
 • Kyrkbyn - Bostäder och förskola vid Grönebacken

  Plan - granskning Projekt
  Syftet med planen är att pröva möjligheten för att komplettera bebygelsen runt Grönebacken i centrala Kyrkbyn med ca 70 bostäder.
  Synpunkter tas emot till och med 2020-03-18.
 • Johanneberg - Gibraltarvallen

  Plan - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse vid Gibraltarvallen och utveckling av omkringliggande stråk och platser, samt att öka samverkan mellan akademi, näringsliv och övriga staden.
  Synpunkter tas emot till och med 2020-03-18.
 • Skintebo - Ändring av del detaljplaner för kvarteret Hjärtholmen

  Plan förenklat förfarande - samråd Projekt
  Syftet med ändringen av detaljplanerna är att upphäva planbestämmelse om fastighetsindelning för fastigheten Skintebo 10:45 och del av fastigheten Skintebo 10:1 för att möjliggöra ett genomförande i enlighet med detaljplanen II-3635 som vann laga kraft 1985.
  Synpunkter tas emot till och med 2020-03-18.
 • Centralenområdet - Bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Inom planområdet finns några kvarter längs Götaleden fördelat på bostäder, verksamheter och aktiva bottenvåningar.
  Synpunkter tas emot till och med 2020-03-31.
 • Björlanda - Verksamheter vid Östergärde industriväg

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Detaljplan avser möjliggöra för småindustri, kontor och lager inom fastigheten Helgered 32:1.
  Synpunkter tas emot till och med 2020-03-10.
 • Gamlestaden - Gamlestads torg etapp 2

  Plan utökat förfarande - samråd Projekt
  Blandstadsbebyggelse i kvartersform med ca 900 lägenheter, en F-3-skola och ca 40 000 kvm lokalytor för kontor, service, butiker m.
  Synpunkter tas emot till och med 2020-03-31.
 • Centralenområdet - Verksamheter, handel och bostäder norr om centralstationen

  Plan - granskning Projekt
  Bild 1.
  Synpunkter tas emot till och med 2020-03-04.
 • Krokslätt - Liseberg öster om Nellickevägen

  Plan utökat förfarande - granskning Projekt
  Syftet med planen är att möjliggöra för Liseberg att utvidga sin verksamhet på lång sikt, att möjliggöra ett besökscenter för Volvos varumärke, alltså Volvo Group och Volvo Car Group.
  Synpunkter tas emot till och med 2020-03-04.