Plan- och byggprojekt

Sök bland…
7 träffar
Visa som:
 • Sävenäs - Förskola vid Rosendalsgatan

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet med aktuell detaljplan är att möjliggöra för en förskola i två plan med sex - åtta avdelningar.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-10-29.
 • Älvsborg - Bostäder vid Pärt-Antons gata

  Plan - granskning Projekt
  Syftet med detaljplanearbetet är att pröva möjligheten att uppföra ett boende med särskild service (BmSS) i ett plan innehållande sex lägenheter, träffpunkt och personalutrymmen.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-10-30.
 • Lundby - Förskola vid Biskopsgatan

  Plan utökat förfarande - granskning Projekt
  Planen möjliggör uppförande av en förskola med 8 avdelningar i två våningar på mark där det idag står en tillfällig förskola.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-10-30.
 • Centrum - Ändring av detaljplan för Bro över Göta Älv

  Plan standardförfarande - granskning Projekt
  Syftet med förslaget är dels att möjliggöra byggandet av kvarteret Platinans västra del samtidigt som Hisingsbron byggs och dels att, på kvartersmark under bron, möjliggöra placeringen av en anläggning för reservkraft till en närliggande pumpstation.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-10-16.
 • Tuve - Ändring av detaljplan för skola vid Grinnekullegatan

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Detaljplanen behöver ändras för att en ny skola ska kunna möjliggöras.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-10-29.
 • Korsvägen - Ändring av detaljplan vid Universeum och Världskulturmuseet

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Universeum att utveckla verksamheten med en visualiseringsdom och förbättrade entréfunktioner.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-10-15.
 • Torslanda - Ändring av detaljplan för Torslandaskolan

  Plan standardförfarande - samråd Projekt
  Åtgärder som föreslås är en utbyggnad för nya utbildningslokaler för Torslandaskolan.
  Synpunkter tas emot till och med 2019-10-16.