Plan- och byggprojekt

Sannegården - Bostäder vid centrala Eriksberg

Stadsdel Sannegården.

Ändring av gällande planbestämmelser som innebär möjlighet att bygga bostäder.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
110 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Färdigställt 2014 - 58 lägenheter med bostadsrätt (Bostadsdecket) Byggstartat 2014 - 52 lägenheter med bostadsrätt (JM) stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0950/07
Diarienummer FK
FN0739/08
Planens formella namn
Ändring av detaljplan för Centrala Eriksberg inom stadsdelen Sannegården i Göteborg

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsakligen privata.