Plan- och byggprojekt

Askim - ny idrottshall vid Sjöbackevägen

Stadsdel Askim.

Ett nytt planförslag ger möjlighet att ersätta sporthallen vid Sjöbackevägen i Askim med en ny, större idrottshall där fler olika idrotter kan utövas. För den konferensanläggning med hotell som finns på platsen, blir det möjligt att bygga ut med fler kontors- och konferenslokaler och en ny hotelldel. För att detaljplanen ska bli mer flexibel införs en bestämmelse om bostäder som alternativ till konferens- och hotellverksamhet.

Vad händer just nu?

Bostäderna är inflyttade, några gatuarbeten återstår.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Totalt 122 lägenheter, både hyresrätt och bostadsrätt stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0923/05
Diarienummer FK
FN0688/08
Planens formella namn
Detaljplan för idrottshall m.m. vid Sjöbackevägen.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2011-12-01

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Markägare är Göteborgs Stad samt en privat markägare, Fastica 23 AB.