Plan- och byggprojekt

Bergsjön - nya lägenheter vid Kosmosgatan

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Bergsjön.

Vid Kosmosgatan i sydöstra Bergsjön planeras nybyggnation av bostadshus i 3-5 våningar, samt påbyggnad på befintliga skivhus med en vindsvåning. Totalt skapas ca 45-65 nya lägenheter. Avsikten är att få en mer varierad bebyggelse i området. Planförslaget innebär att tre befintliga parkeringsdäck rivs för att skapa utrymme för de nya bostäderna. Parkeringen löses som öppen markparkering.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2010-06-15. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5033.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0899/07
Diarienummer FK
FN0198/08
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Kosmosgatan.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2019

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Fastighetsbolaget B-Sjön KB