Plan- och byggprojekt

Biskopsgården - Småhus vid Långströmsparken

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Biskopsgården.

Syftet är att möjliggöra utbyggnad av ca 50 radhus inom området. Planförslaget innebär också en möjlighet att bygga ett BmSS (boende med särskild service) med 6 lägenheter.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen är laga kraftvunnen (2014-12-30). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5192.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
50 stycken
Övrigt
6 lägenheter för BmSS boende De 50 småhusen byggstartades 2018. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0883/09
Diarienummer FK
FN0851/10
Planens formella namn
Bostäder vid Långströmsparken inom stadsdelarna Biskopsgården och Kyrkbyn

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2018

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun