Plan- och byggprojekt

Lorensberg - bostäder i kvarteret Sturefors

SDN Centrum. Stadsdel Lorensberg.

Förslaget innebär att möjliggöra påbyggnad av Scandic hotell Rubinen mot Lorensbergsgatan samt att tillskapa fler bostäder i kvarteret. Arbetet ligger i linje med Heden- och Aveny programmets intentioner vad avser komplettering av bostäder och utveckling av kommersiella ytor som hotell etc för att åstadkomma ökad trygghet såväl på Avenyn som på bakgatorna.

Vad händer just nu?

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Hotelldelen är utbyggd. Detaljplanen medger byggande av bostäder inom Wallenstams fastighet.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
30 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0835/06
Diarienummer FK
FN0268/11
Planens formella namn
Detaljplan för kv Sturefors (Kungsportsavenyen) inom stadsdelen Lorensberg

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Huvudsakligen privata markägare